Nova radionica kroz projekat IPARD PROGRAM za održivi lokalni i regionalni razvoj Bačke – Međuinstitucionalna saradnja kao ključ razvoja ruralnih sredina u regionu Bačka – Faza 2

Image

Nakon uspešno održane prve radionice u okviru projekta Ipard program za održiv lokalni i regionalni razvoj Bačke - Međuinstitucionalna saradnja kao ključ razvoja ruralnih sredina u regionu Bačka - Faza 2, Regionalna razvojna agencija Bačka će održati još jednu online radionicu za predstavnike stejkholdera na lokalnom nivou. Radionica će se održati u utorak, 26. januara 2021. godine sa početkom u 13 časova.

Radionica je namenjena predstavnicima lokalnih samouprava, KLER, kancelarijama za poljoprivredu kao i svim drugim zainteresovanim institucijama na lokalnom nivou koji žele da steknu znanja o IPARD programu odnosno o ulozi lokalnih samouprava u sprovođenju pomenutog programa.

Radionica će se organizovati putem Zoom aplikacije, a možete se prijaviti putem elektronske pošte na: nikolina.pupavac@rda-backa.rs

 

Agenda radionice: AGENDA


Share