Međuinstitucionalna saradnja kao ključ razvoja ruralnih sredina u regionu Bačka – faza 2

Image

Razvojna agencija Srbije odobrila je Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka II fazu projekta naziva „IPARD PROGRAM ZA ODRŽIV LOKALNI I REGIONALNI RAZVOJ BAČKE - Međuinstitucionalna saradnja kao ključ razvoja ruralnih sredina u regionu Bačka – faza 2“. Osnovni cilj projekta je unapređenje kapaciteta ključnih stejkholdera na lokalnom nivou za apsorbciju sredstava iz IPARD programa, te je projektom planirano da se aktivnosti sprovode u 8 lokalnih samouprava u Bačkoj. Projektne aktivnosti će obuhvatiti organizaciju radionica za korišćenje IPARD programa kako za predstavnike javnog, tako i za predstavnike iz privatnog i civilnog sektora, a na osnovu sprovedenih analiza kao i održanih radionica, potencijalnim aplikantima na program IPARD biće omogućena i savetodavna podrška eksperata u datoj oblasti. Takođe, u cilju bolje informisanosti krajnjih korisnika kao i efikasnijeg korišćenja sredstava iz pomenutog programa, biće organizovan i info dan o IPARD programu.

Projektne aktivnosti će se organizovati u periodu od januara 2020. do marta 2021., a ukupna vrednost pomenutog projekta iznosi 1.455.720,00 RSD, od čega 50% je sufinansiranje Razvojne agencije Srbije.

 


Share