Kroz projekat IPARD PROGRAM ZA ODRŽIV LOKALNI I REGIONALNI RAZVOJ BAČKE - Međuinstitucionalna saradnja kao ključ razvoja ruralnih sredina u regionu Bačka – faza 2“ održane četiri radionice

Image

Regionalna razvojna agencija Bačka uz podršku Razvojne agencije Srbije realizuje II fazu projekta IPARD PROGRAM ZA ODRŽIV LOKALNI I REGIONALNI RAZVOJ BAČKE - Međuinstitucionalna saradnja kao ključ razvoja ruralnih sredina u regionu Bačka.

Projektne aktivnosti obuhvataju organizaciju radionica za korišćenje IPARD programa kako za predstavnike javnog, tako i za predstavnike iz privatnog i civilnog sektora, a na osnovu sprovedenih analiza kao i održanih radionica, potencijalnim aplikantima na program IPARD biće omogućena i savetodavna podrška eksperata u datoj oblasti.

Radionice su sprovedene u opštinama Srbobran, Bač, Temerin kao i u Gradu Somboru.

Teme koje su obrađivane na radionicama su :

  • Uvod u IPARD program - Pravila i procedure;
  • Iskustva EU i iskustva Srbije;
  • Mera 1 - Investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
  • Mera 3 - Investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda;
  • Mera 7 - Investicije u razvoj ruralnog turizma;
  • Najčešće prepreke i problemi u realizaciji IPARD projekata.


Kroz projekat je izrađena i brošura pod nazivom "Kako do IPARD podsticaja – uslovi za konkurisanje, procedure i koraci“. Brošura je obuhvatila sve važne kriterijume i principe prilikom konkurisanja za sredstva iz programa IPARD te omogućuje na jednostavan način sagledavanje svih relevantnih aspekata potrebnih za uspešno apliciranje na pomenuti program.

Brošura "Kako do IPARD podsticaja – uslovi za konkurisanje, procedure i koraci“

Projekat se realizuje od januara 2020. godine do marta 2021, ukupne vrednosti 1.455.720,00 RSD, od čega je 50% sufinansiranje Razvojne agencije Srbije.

 


Share