Izrađena brošura „Kako do IPARD podsticaja – uslovi za konkurisanje, procedure i koraci“

Image

U okviru projekta „IPARD program za održivi lokalni i regionalni razvoj – Međuinstitucionalna saradnja kao ključ razvoja ruralnih sredina u regionu Bačka – Faza 2“, koji se sprovodi u partnerstvu RRA Bačka i Razvojne agencije Srbije, izrađena je brošura pod nazivom „Kako do IPARD podsticaja – uslovi za konkurisanje, procedure i koraci“.

Brošura je obuhvatila sve važne kriterijume i principe prilikom konkurisanja za sredstva iz programa IPARD te omogućuje na jednostavan način sagledavanje svih relevantnih aspekata potrebnih za uspešno apliciranje na pomenuti program.

Cilj brošure jeste i da se unapredi saradnja jedinica lokalnih samouprava, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, lokalnih agencija i regionalnih razvojnih agencija sa poljoprivrednim proizvođačima i drugim učesnicima u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, obezbeđivanjem i širenjem informacija koje su poljoprivrednicima važne i korisne u poslovanju.

Projekat ukupne vrednosti 1.455.720,00 RSD se sprovodi na teritoriji regiona Bačke, u loklanim samoupravama – osnivačima RRA Bačka, sa osnovnim ciljem unapređenja kapaciteta stejkholdera na lokalnom nivou za apsorbciju sredstava iz IPARD programa.


Share