Besplatne obuke u septembru

Image

1. OBUKA ZA POČETNIKE U POSLOVANJU – 24.09. i 25.09.2020. godine


Mesto održavanja obuke: Novi Sad, Američki kutak, Kej žrtava racije 2b


Teme: Motivi i osobine preduzetnika; Analiza i vrednovanje poslovne ideje; Pravni osnov poslovanja; Registracija privrednih subjekata; Porezi i doprinosi; Biznis plan – praktičan deo.

Obuka je namenjena svim nezaposlenim licima kao i fizičkim licima koja žele da dobiju više informacija o mogućnostima vezanim za pokretanje sopstvenog posla.

Obuka će se održati navedenim danima od 10 časova.

Benefiti obuke: sertifikat koji dobijate po završetku obuke jedan je od uslova za konkurisanje za bespovratna sredstva kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe, sertifikat Vam daje prednost pri konkurisanju za sredstva kod Fonda za razvoj Republike Srbije.

Svi zainteresovani mogu da se prijave putem telefona na: 021/55-77-81 ili putem elektronske pošte na: nedeljko.ivanisevic@rra-backa.rs


2. PRIPREMA POSLOVNOG PLANA I POSLOVANJE SA BANKAMA I INVESTICIONA SPREMNOST - 29.09. i 30.09.2020. godine

 

Mesto održavanja obuke: Novi Sad, Američki kutak, Kej žrtava racije 2b


Teme: Svrha biznis plana, Uvod u razvoj biznis plana i proces pripreme, Bilans stanja i bilans uspeha, Profil preduzeća, Tražnja i konkurencija, Analiza finansijskih izveštaja, Saradnja sa bankama

Obuka je namenjena svim MMSPP (mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima) i potencijalnim preduzetnicima.

Obuka će se održati navedenim danima od 10 časova.


Svi zainteresovani mogu da se prijave putem telefona na: 021/55-77-81 ili putem elektronske pošte na: nedeljko.ivanisevic@rra-backa.rs

 


Share