RDA Backa

OBAVEŠTENJE!

RDA Backa

Održana zatvarajuća konferencija projekta Master 5!

RDA Backa

Konkurs za nove korisnike oznake Brenda Bačke!

RDA Backa

Besplatne obuke u julu

RDA Backa

Odobren projekat Brend Bačke 4!

RDA Backa

Novi mentori uspešno završili trening, sada nas je 70!

RDA Backa

Izabrani najbolji mentori Srbije na dodeli priznanja “Mentor Award 2018” u organizaciji Razvojne agencije Srbije i Japanske agencije za međunarodnu saradnju

RDA Backa

Održan festival Regionalni brend Bačke

RDA Backa

Održana završna konferencija projekta „Agropodrška - podrška unapređenju ruralne ekonomije u regionu Bačka“

RDA Backa

Besplatne obuke u junu

RDA Backa

Proizvođači iz Bačke u poseti sajmu u Veroni

RDA Backa

Prezentacija programa "Pokreni se za posao"

RDA Backa

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring 2019

Usluge Regionalne razvojne agencije Bačka

Postignuti rezultati tokom 2018.god

0
Broj
projekata
0 mil
0 mil
0
Vrednost
projekata
0
Broj
Održanih obuka
0
Broj
Polaznika obuka

Zašto RRA Bačka?

Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, kao i klasterima
Obuke koje ARRA pruža postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, jedinicama lokalne samouprave i/ili osnivačima
Pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za Start up kredite za početnike u poslovanju kod Fonda za razvoj R.Srbije
Proces mentoringa odvija se po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR), koju je preuzela Razvojna agencija Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Naši klijenti su rekli