RDA Backa

Besplatne obuke u maju

RDA Backa

Proizvođači iz Bačke u poseti sajmu u Veroni

RDA Backa

Prezentacija programa "Pokreni se za posao"

RDA Backa

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring 2019

RDA Backa

Info radionica za poljoprivrednike - Novi Sad

RDA Backa

Besplatne obuke za početnike u poslovanju - april

RDA Backa

Unapredite svoj posao uz mentore

RDA Backa

Info radionica za poljoprivrednike - Sremski Karlovci

RDA Backa

Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije

RDA Backa

Info radionica za poljoprivrednike - Kula

RDA Backa

Obuke pod nazivom “Mark the market” i “Brand my Name” u martu u Ruskom Krsturu!

RDA Backa

Besplatne obuke u martu

Usluge Regionalne razvojne agencije Bačka

Postignuti rezultati tokom 2018.god

0
Broj
projekata
0 mil
0 mil
0
Vrednost
projekata
0
Broj
Održanih obuka
0
Broj
Polaznika obuka

Zašto RRA Bačka?

Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, kao i klasterima
Obuke koje ARRA pruža postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, jedinicama lokalne samouprave i/ili osnivačima
Pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za Start up kredite za početnike u poslovanju kod Fonda za razvoj R.Srbije
Proces mentoringa odvija se po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR), koju je preuzela Razvojna agencija Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Naši klijenti su rekli

Korisni linkovi