RDA Backa

Održana otvarajuća konferencija projekta “Regionalni brend Bačke – Brend Bačke 4”

RDA Backa

Održan peti sastanak komiteta za monitoring projekta ES-GEES

RDA Backa

Obaveštenje o dodeli oznake Brend Bačke

RDA Backa

Besplatne obuke u septembru

RDA Backa

RRA Bačka kao partner na projektu koji je odobren u okviru ADRION programa

RDA Backa

Vlada AP Vojvodine podržala projekat opštini Sremski Karlovci i RRA Bačka

RDA Backa

Obuka za početnike u poslovanju

RDA Backa

Produžen rok za prijavu na Konkurs Brenda Bačke!

RDA Backa

Konkurs za nove korisnike oznake Brenda Bačke!

RDA Backa

Odobren projekat Brend Bačke 4!

Usluge Regionalne razvojne agencije Bačka

Postignuti rezultati tokom 2018.god

0
Broj
projekata
0 mil
0 mil
0
Vrednost
projekata
0
Broj
Održanih obuka
0
Broj
Polaznika obuka

Zašto RRA Bačka?

Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, kao i klasterima
Obuke koje ARRA pruža postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, jedinicama lokalne samouprave i/ili osnivačima
Pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za Start up kredite za početnike u poslovanju kod Fonda za razvoj R.Srbije
Proces mentoringa odvija se po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR), koju je preuzela Razvojna agencija Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Naši klijenti su rekli